Σνούκερ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα σχετικά με την έκβαση του αγώνα ακυρώνονται.

2.) Για τους σκοπούς του στοιχήματος μόνο οι "έγκυρες" μπάλες που μπαίνουν μετρούν. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει "φάουλ μπάλα", οι μπάλες που έχουν μπει δεν μετρούν. Τα στοιχήματα διακανονίζονται αναλόγως.

3.) Ποντάρισμα φρέιμ (Σωστό Σκορ): Το στοίχημα αφορά το σωστό τελικό σκορ σε φρέιμ.

4.) Νικητής Φρέιμ: Το στοίχημα αφορά το νικητή συγκεκριμένου φρέιμ. Το αντίστοιχο φρέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

5.) Σε περίπτωση re-rack σε οποιοδήποτε φρέιμ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  • Νικητής φρέιμ: ισχύουν όλα τα στοιχήματα και θα διακανονιστούν σύμφωνα με τον επίσημο νικητή του φρέιμ.
  • Στοιχήματα που έχουν ολοκληρωθεί: ισχύουν όλα τα στοιχήματα που έχουν ήδη καθοριστεί πριν από το re-rack. Ανάλογες περιπτώσεις μετά το re-rack δεν έχουν σχέση με τους σκοπούς του στοιχήματος.
  • Στοιχήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί: στοιχήματα που δεν έχουν καθοριστεί πριν από το re-rack θα διακανονίζονται σύμφωνα με τα όσα διαδραματίζονται μόνο μετά το re-rack. Όλες οι περιπτώσεις πριν από το re-rack δεν έχουν σχέση με τους σκοπούς του στοιχήματος.
  • Όλα τα στοιχήματα αφορούν το τελικό αποτέλεσμα του φρέιμ (π.χ. συνολικό σκορ, μονά/ζυγά στοιχήματα) και διακανονίζονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα του φρέιμ.

6.) Διάρκεια φρέιμ/ματς: Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται από τη στιγμή που θα αρχίσει το μπρέικ έως τη στιγμή που θα λήξει το φρέιμ ή ματς, είτε κατά την κανονική διάρκεια είτε κατά την εκχώρηση.