Φόρμουλα 1

(Τελευταία ενημέρωση: 04.09.2018)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Ο επίσημος χρόνος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών που ανακοινώνεται από τη FIA θα χρησιμοποιείται για να καθοριστούν οι νικητές όλων των στοιχημάτων επί των χρονομετρημένων δοκιμαστικών.

2.) Ομαδικά Head-to-Head (H2H) στοιχήματα: Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται βάσει της ομάδας με το μονοθέσιο που κατετάγη σε καλύτερη θέση σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα της FIA. Αν καμία ομάδα δεν έχει μονοθέσια που να έλαβαν επίσημη θέση κατάταξης, τότε η ομάδα με τα μονοθέσια που ολοκλήρωσαν τους περισσότερους γύρους θα ορίζεται νικήτρια. Αν καμία ομάδα δεν έχει μονοθέσια που να έλαβαν επίσημη θέση κατάταξης και τα καλύτερα μονοθέσια των δύο ομάδων έχουν ολοκληρώσει τον ίδιο αριθμό γύρων, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν έστω και μία από τις δύο ομάδες εκκινήσει με λιγότερους από δύο πιλότους, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα θα θεωρούνται ως πιλότοι "χωρίς θέση κατάταξης" με 0 γύρους. 

Για τα ελεύθερα και χρονομετρημένα δοκιμαστικά: Εάν τουλάχιστον ένας πιλότος δεν εκκινήσει τους γύρους του ή δεν τερματίσει τους μεμονωμένους χρόνους τους με επίσημο χρόνο γύρου, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Στοιχήματα Head-to-Head χωρών: ο κανόνας εφαρμόζεται αντιστοίχως.

3.) Στοιχήματα Head-to-Head (H2H) πιλότων:

  • Ελεύθερα και χρονομετρημένα δοκιμαστικά: Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο πιλότους είτε δεν ξεκινήσει το δοκιμαστικό του είτε δεν ολοκληρώσει το ατομικό δοκιμαστικό του με επίσημο χρόνο γύρου, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.
  • Αγώνας: Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο πιλότους δεν εμφανιστεί στην εκκίνηση, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Αν ένας ή και οι δύο πιλότοι δεν λάβουν θέση στην κατάταξη, τότε ο πιλότος που έχει ολοκληρώσει τους περισσότερους γύρους είναι ο νικητής. Αν και οι δύο πιλότοι δεν λάβουν θέση κατάταξης και έχουν τον ίδιο αριθμό συμπληρωμένων γύρων, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα θα θεωρούνται ως πιλότοι "χωρίς θέση κατάταξης" με 0 γύρους.

4.α) Θα πάρει μια θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα ο X; Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της FIA. Εάν ένας πιλότος δεν εκκινήσει στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα γι' αυτόν τον πιλότο θα θεωρούνται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται θα θεωρούνται ως πιλότοι "χωρίς θέση κατάταξης".

4.β) Πόσα μονοθέσια θα παίρνουν μια θέση στην τελική κατάταξη; Μονοθέσια που αποκλείονται θα θεωρούνται ως μονοθέσια "χωρίς θέση κατάταξης".

5.) "Στοίχημα σύγκρουσης": Σύγκρουση μεταξύ δύο μονοθέσιων της Φόρμουλα 1 συμβαίνει μόνο αν τουλάχιστον ένας από τους 2 πιλότους δεν ολοκληρώσει τον αγώνα ως συνέπεια της σύγκρουσης. "Δεν τερμάτισε" σημαίνει εγκατάλειψη εντός του πρώτου γύρου που μετρά από τον τόπο της σύγκρουσης μεταξύ των δύο συναγωνιστών. Αν και οι δύο πιλότοι καταφέρουν να συνεχίσουν για περισσότερο από έναν γύρο, που μετρά από τον τόπο της σύγκρουσης, τότε αυτό δεν θεωρείται σύγκρουση.

6.) Πόσα αυτοκίνητα δεν θα συμπληρώσουν τον πρώτο γύρο; Θα μετρούν μόνο οι πιλότοι που πράγματι θα εκκινήσουν στον αγώνα (ακόμη και από το πιτ λέιν). Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα.  Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα δεν θα λαμβάνονται υπόψη γι'αυτό το στοίχημα.

7.) Αυτοκίνητο ασφαλείας: Αν ένα GP ξεκινήσει με αυτοκίνητο ασφαλείας (λόγω πολύ κακών καιρικών συνθηκών, για παράδειγμα) αντί με φώτα εκκίνησης, αυτό το στάδιο δεν θα θεωρείται στάδιο με αυτοκίνητο ασφαλείας για τους σκοπούς των στοιχημάτων. Το ίδιο ισχύει και για περιόδους αυτοκινήτου ασφαλείας κατά τη διάρκεια επανεκκίνησης ακριβώς μετά από περιόδους κόκκινης σημαίας. Ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας θα μετρά ως κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας για τους σκοπούς του στοιχήματος.

8.) Ποιος πιλότος θα εγκαταλείψει πρώτος τον αγώνα; Για να μπορούν να διακανονιστούν τα στοιχήματα, ο πιλότος θα πρέπει να εκκινήσει τον αγώνα (ακόμη και από το πιτ λέιν). Εάν ο πιλότος δεν ξεκινήσει τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα γι'αυτόν τον πιλότο θα θεωρούνται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη γι'αυτό το στοίχημα.

9.) Ποιος κατασκευαστής θα εγκαταλείψει πρώτος τον αγώνα; Εάν μια ομάδα δεν εκκινήσει στον αγώνα με τουλάχιστον έναν πιλότο, όλα τα στοιχήματα γι' αυτή την ομάδα θα καθίστανται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται δεν θα λαμβάνονται υπόψη γι'αυτό το στοίχημα.

10.) Θα κερδίσει βαθμούς στον αγώνα ο X; Εάν ένας πιλότος δεν εκκινήσει τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα γι' αυτόν τον πιλότο θα καθίστανται άκυρα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα. Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα θα λαμβάνουν "0 πόντους".

11.) Θα πάρουν βαθμούς στον αγώνα και οι δύο πιλότοι; Για να είναι δυνατός ο διακανονισμός των στοιχημάτων, πρέπει και οι δύο πιλότοι να εκκινήσουν στον αγώνα. Οι πιλότοι που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα.  Πιλότοι που αποκλείονται κατά τη διάρκεια ή μετά τον αγώνα θα λαμβάνουν "0 πόντους".

12.) Πόσα μονοθέσια της ομάδας Χ θα κατακτήσουν θέση στην τελική κατάταξη; Για να αξιολογηθούν τα στοιχήματα, και τα δύο μονοθέσια πρέπει πράγματι να εκκινήσουν στον αγώνα. Τα μονοθέσια που δεν θα εκκινήσουν στον αγώνα, λαμβάνουν κατάταξη "DNS" στα επίσημα αποτελέσματα ή δεν προκρίνονται για τον αγώνα. Πιλότοι που αποκλείονται θα θεωρούνται ως πιλότοι "χωρίς θέση κατάταξης".

13.) Πιο γρήγορο πιτ στοπ στον αγώνα: Για τους σκοπούς του στοιχήματος, ο χρόνος μεταξύ της εισόδου και της εξόδου από το πιτ λέιν θα θεωρείται η διάρκεια ενός πιτ στοπ.  Εάν κάποιος εισέλθει στο πιτ λέιν στο πλαίσιο ποινής, αυτό δεν θα θεωρείται πιτ στοπ. Η κανονική οδήγηση μέσω των πιτ λέιν, π.χ. πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας ή σε ολοκλήρωση χρόνου ποινής δεν θα μετρά γι'αυτό το στοίχημα, και οι τέσσερεις τροχοί θα πρέπει να αλλαχτούν.