Μπόουλς

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα σχετικά με την έκβαση του αγώνα ακυρώνονται.

2.) Στοίχημα για τα σετ (Σωστό Σκορ): Το στοίχημα αναφέρεται στο σωστό τελικό σκορ σε σετ.

3.) Νικητής Σετ/ Τελικός: Αυτό το στοίχημα αναφέρεται στο νικητή ενός συγκεκριμένου σετ/ τέλους. Το αντίστοιχο σετ/ τέλος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

4.) 1 ή 2 - Ποιος θα νικήσει; Εάν ένας αγώνας λήξει με ισοπαλία και δεν έχουν δοθεί αποδόσεις γι' αυτό το αποτέλεσμα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.