Γενικοί Όροι & Κανονισμοί Καζίνο

1. Εικονικά χρήματα

 1. Μπορείτε να συμμετέχετε στα παιχνίδια που προσφέρει η εταιρία στην ενότητα "Play for Fun". Κάθε παίκτης θα λάβει αρχικά ένα ποσό δωρεάν μονάδων για να δοκιμάσει οποιαδήποτε από τα παιχνίδια επιθυμεί, από τις παραπάνω ενότητες.
 2. Οι μονάδες "Play for Fun" στο Sportingbet.gr καζίνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην σελίδα καζίνο της Sportingbet.gr και δεν έχουν καμία εμπορική αξία.

2. Αναλήψεις

 1. Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι το ποσό πραγματικών χρημάτων που υπάρχει στον λογαριασμό σας (εάν υπάρχει), συν οποιαδήποτε κέρδη και/ή μείον οποιεσδήποτε απώλειες υπεστήκατε από τη χρήση των υπηρεσιών, μείον οποιεσδήποτε χρεώσεις, εφόσον ισχύει, και μείον οποιαδήποτε ποσά κάνατε ανάληψη προηγουμένως ή ποσά που αναλήφθηκαν ή διεκδικήθηκαν εκ νέου από εμάς λόγω αποδεδειγμένης ή υποπτευόμενης απάτης ή λόγω καταθέσεων ή άλλων συναλλαγών που απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν από την τράπεζά σας ή οποιαδήποτε σχετιζόμενη τρίτη τράπεζα (είτε ως αποτέλεσμα μη επαρκών ποσών, επιστροφών χρεώσεων ή για άλλο λόγο), οποιωνδήποτε χρεώσεων ανενεργού λογαριασμού ή οποιωνδήποτε ποσών που μπορούν καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αφαιρεθούν ή να αναληφθούν βάσει των ισχυουσών συμφωνιών.
 2. Το αίτημα αποδοχής υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς μεθόδου κατάθεσης, περιορισμούς μπόνους και/ή αναθεωρήσεις ασφαλείας και άλλους όρους των εν λόγω συμφωνιών. Όλα τα ποσά ανάληψης υπόκεινται σε όρια συναλλαγών και οποιεσδήποτε χρεώσεις επεξεργασίας για μεθόδους κατάθεσης και ανάληψης, για τις οποίες σας ενημερώνουμε πριν την ανάληψη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ισχύουσες επιλογές καταθέσεων και αναλήψεων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα για να ελέγξετε την ενότητα Καταθέσεις/Αναλήψεις της sportingbet.gr.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε και να παρακρατήσουμε οποιοδήποτε ποσό από τα κέρδη σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι φόροι που σχετίζονται με οποιαδήποτε από τα κέρδη που σας αποδίδονται αποτελούν δική σας ευθύνη. Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μπορεί να μεταφερθεί, να αντικατασταθεί ή να αποζημιωθεί για οποιοδήποτε άλλο έπαθλο. Η πληρωμών των χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπέζης, πιστωτικής κάρτας και/ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που εμείς επιλέγουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, παρόλο που θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τις προτιμήσεις που μας υποδείξατε κατά την εγγραφή.
 4. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόλις είναι ευλόγως εφικτό (υπόκεινται σε χρόνο εσωτερικής επεξεργασίας έως τρεις ημέρες), παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται από εμάς και βάσει των παρεμφερών πληρωμών σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

3. Προωθητικοί όροι

Ισχύουν οι γενικοί όροι συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες για όλες τις προωθητικές δραστηριότητες, παρακαλούμε ελέγξτε και τους ειδικούς όρους συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες.

4. Παράνομες δραστηριότητες και πολιτική κατά της εξαπάτησης

Δεν υπάρχει καμία ανοχή για ακατάλληλο παιχνίδι και παράνομες δραστηριότητες. Εάν, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αποδειχθεί ότι έχετε κλέψει ή προσπαθήσατε να εξαπατήσετε εμάς και/ή τον όμιλο ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη των υπηρεσιών καθ' οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της παραποίησης του παιχνιδιού ή της χρήσης προγράμματος λογισμικού που είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει την τεχνητή νοημοσύνη παιχνιδιού στις πλατφόρμες μας, ωστόσο χωρίς περιορισμό, τη δημιουργία προφίλ αντιπάλου, το λογισμικό εξαπάτησης ή οτιδήποτε άλλο κρίνουμε ότι σας επιτρέπει να αποκτήσετε αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι άλλων παικτών που δεν χρησιμοποιούν παρόμοια προγράμματα ή συστήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε και/ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας και να ανακτήσουμε χρέη με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο έχουμε στη διάθεσή μας, όπως ενδεικτικά (i) να αφαιρέσουμε το ποσό που μας χρωστάτε από τον λογαριασμό σας και (ii) να αναθέσουμε σε τρίτο μέρος, εισπρακτική εταιρία, να συλλέξει τα χρέη. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την πιστοληπτική σας ικανότητα και σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (και την ταυτότητά σας) στις αρμόδιες αρχές.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε και να παρακρατήσουμε οποιαδήποτε ή όλα τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από πρόσωπο ή ομάδα προσώπων και να ακυρώσουμε και να παρακρατήσουμε οποιουσδήποτε πόντους (προγράμματος ανταμοιβής, διαγωνισμών, προσφορών, κλπ.) (όπως αυτοί ορίζονται στους όρους συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες καζίνο) που κερδήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα σε περίπτωση που έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι το εν λόγω πρόσωπο ή ομάδα προσώπων ενεργεί ή έχει ενεργήσει με σκοπό να εξαπατήσει ή να ζημιώσει εμάς και/ή τον όμιλο και/ή τις υπηρεσίες και/ή τις πλατφόρμες καθ' οποιονδήποτε τρόπο.

Με στόχο την προστασία δεδομένων, την ασφάλεια και την αποφυγή απάτης, δεν επιτρέπουμε τη χρήση οποιωνδήποτε καναλιών επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών και/ή των πλατφόρμων (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των chat στα τραπέζια ντίλερ) ώστε να προσφέρουν ή να προωθούν οποιεσδήποτε προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες (είτε είναι δικές σας είτε τρίτου μέρους). Απαγορεύεται ρητώς η ανάρτηση πληροφοριών ή η επικοινωνία με πελάτες μας με στόχο την προσφορά ή την προώθηση οποιωνδήποτε προσφορών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

5. Σφάλματα

Θα πρέπει να μας ενημερώσετε μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας οποιοδήποτε σφάλμα αφορά τον λογαριασμό σας ή οποιουσδήποτε υπολογισμούς αφορούν το στοίχημα ή το ποντάρισμά σας ή ακόμη και οποιαδήποτε μετατροπή συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σε περίπτωση που παρόμοιο σφάλμα ή οποιοδήποτε πρόβλημα του συστήματος ή λάθος παιχνιδιού (παρέκκλιση από τη φυσιολογική διεξαγωγή του παιχνιδιού για οποιονδήποτε λόγο) έχει ως αποτέλεσμα σφάλμα στον υπολογισμό αποδόσεων, χρεώσεων, τελών, προσόδων, μπόνους ή αποπληρωμών, ή σε συναλλαγματική ισοτιμία εφόσον ισχύει, ('σφάλμα'), θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε όλα τα εμπλεκόμενα από το εν λόγω σφάλμα μέρη στη θέση που βρίσκονταν πριν από την εμφάνιση του σφάλματος. Διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε άκυρα οποιαδήποτε πονταρίσματα ή στοιχήματα αποτέλεσαν αντικείμενο παρόμοιου σφάλματος και να αφαιρέσουμε από τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε χρήματα αφορούν τα αντίστοιχα στοιχήματα ή πονταρίσματα, ενώ εάν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, ενδεχομένως να σας ζητήσουμε να μας καταβάλετε το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό που σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχήματα ή πονταρίσματα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) κρίνουμε ότι το σφάλμα χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά βούληση και σε σχέση με τον λογαριασμό σας, οποιονδήποτε σχετιζόμενο λογαριασμό ESP (τρίτο επεξεργαστή ηλεκτρονικών πληρωμών και/ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), οποιονδήποτε λογαριασμό μπορεί να έχετε σε άλλες σελίδες και/ή καζίνο και/ή υπηρεσίες που ανήκουν ή τις διαχειρίζεται ο όμιλος ή κάποιος για λογαριασμό του και σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες gaming, οποιεσδήποτε υπηρεσίες που μοιράζονται το κοινό παιχνίδι/πλατφόρμα παιχνιδιού, να τερματίσουμε αυτές τις συμφωνίες, να παρακρατήσουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού, να θέσουμε φραγή στον λογαριασμό και να λάβουμε από τον εν λόγω λογαριασμό το ποσό ή οποιεσδήποτε σχετικές πληρωμές, μπόνους ή κέρδη.

6. Πονταρίσματα

 1. Κάθε χρήστης καθορίζει την αξία του πονταρίσματός του/της ανάλογα με τα όρια τραπεζιού των ίδιων των μεμονωμένων παιχνιδιών.
 2. Οι απαιτήσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του παιχνιδιού εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την προϋπόθεση ότι ο χρήστης διατηρεί τον αντίστοιχο λογαριασμό πραγματικών ή εικονικών χρημάτων, από τον οποίο επιθυμεί να ποντάρει με τη μορφή μαρκών ή μονάδων παιχνιδιού διαθέσιμο στον λογαριασμό του/της.
 3. Εάν αυτό το ποσό δεν είναι διαθέσιμο, ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα σφάλματος που θα του/της ζητά να τροποποιήσει την αξία των μαρκών ή των μονάδων του σχετικού στοιχήματος.
 4. Ως ποντάρισμα θεωρείται αποκλειστικά το αντίστοιχο ποσό που επιβεβαιώνει και υποδεικνύει η εταιρία.
 5. Εάν τύχει να διακοπεί η σύνδεση σας στο Ίντερνετ ενώ παίζετε για πραγματικά χρήματα ή εάν ένα παιχνίδι διακοπεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ανάλογα με το παιχνίδι που παίζετε και το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, είτε εσείς θα ξεκινήσετε ακριβώς από το σημείο που το αφήσατε όταν επανασυνδεθείτε στο παιχνίδι είτε το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί και θα μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμά του στα αρχεία του παιχνιδιού.

7. Κοινά τραπέζια παιχνιδιού και πλατφόρμα βάσης δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα, ωστόσο όχι την υποχρέωση, να διενεργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ένα κοινό τζάκποτ, τραπέζι, σέρβερ και πλατφόρμα βάσης δεδομένων ή σύστημα ('Κοινό παιχνίδι/πλατφόρμα τραπεζιού') που επιτρέπει στους χρήστες των υπηρεσιών gaming να παίξουν με παίκτες που έρχονται στα παιχνίδια τζάκποτ, τα παιχνίδια και τα τουρνουά από άλλες ιστοσελίδες και εμπορικά σήματα που λειτουργούν στο ίδιο κοινό παιχνίδι/πλατφόρμα τραπεζιού. Εάν ένα κοινό παιχνίδι/πλατφόρμα τραπεζιού χρησιμοποιείται, εσείς δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας να δημιουργηθεί κοινή βάση για κοινά τζακπότ/παιχνίδια/τραπέζια, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και ανάλογα με τον βαθμό που εσείς παραβιάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σελίδας ή του εμπορικού σήματος που λειτουργεί στο κοινό παιχνίδι/πλατφόρμα τραπεζιού, ενδεχομένως να σας θέσουμε φραγή, εν μέρει ή εν όλω, από ολόκληρο το σύστημα ώστε να μην μπορείτε να παίξετε σε οποιαδήποτε σελίδα ή εμπορικό σήμα χρησιμοποιώντας ή βάσει του κοινού παιχνιδιού/πλατφόρμας τραπεζιού. Αυστηρά υπό τον όρο να μην υπάρχουν πολλαπλοί λογαριασμοί σε εμάς, ενδέχεται να απαιτήσουμε ότι εσείς θα διατηρείται μόνο έναν λογαριασμό στο κοινό παιχνίδι/πλατφόρμα τραπεζιού εάν αυτό εξυπηρετεί.

8. Διακανονισμός διαφωνιών εντός του παιχνιδιού

Αποδέχεστε πλήρως ότι το λογισμικό γεννήτριας τυχαίων αριθμών ('RNG') θα καθορίσει το ανακάτεμα και το μοίρασμα των φύλλων και όποιες άλλες τυχαίες ενέργειες απαιτούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών gaming. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος που εμφανίζεται στο λογισμικό (όπως εγκαθίσταται και λειτουργείται από το υλισμικό σας) και τον σέρβερ μας, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον σέρβερ μας θα είναι το οριστικό. Επίσης, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (με επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων σας) τα αρχεία μας θα είναι αυτά που θα ορίζουν τους όρους χρήσης των υπηρεσιών gaming, τη δραστηριότητα που προκύπτει από αυτούς και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή διενεργείται.

9. Διάφορα

 1. Επίσης, ο χρήστης αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των γενικών όρων συναλλαγών μας όπως αυτοί ορίζονται από την Sportingbet.gr και δηλώνει τη συγκατάθεσή του να τηρεί αυτούς τους γενικούς όρους συναλλαγών, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ενδεχομένως πραγματοποιηθούν κατά διαστήματα. Ο χρήστης συμφωνεί να ανατρέχει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στους γενικούς όρους συναλλαγών που διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.sportingbet.gr.
 2. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων συμμετοχής και των γενικών όρων συναλλαγών, οι παρόντες όροι συμμετοχής θα υπερισχύουν αλλά μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την επίλυση της σχετικής διαφωνίας ή αντίφασης.