Σε τι ποσό ανέρχεται το τέλος ανενεργών λογαριασμών;

Οι ανενεργοί λογαριασμοί θα χρεώνονται με διοικητικό τέλος ("Χρέωση ανενεργού λογαριασμού") ύψους 5 ευρώ το μήνα.
Εάν διαθέτετε λιγότερα από 5 ευρώ στο λογαριασμό σας, τότε θα αφαιρεθεί το υπολειπόμενο ποσό του λογαριασμού σας έως ότου το υπόλοιπο λογαριασμού σας φτάσει τα 0 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αρνητικό υπόλοιπο.