Αθλήματα Κόμπατ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί έως το τέλος του ημερολογιακού έτους ή ακυρωθεί επίσημα, θα θεωρείται άκυρος και όλα τα στοιχήματα θα επιστρέφονται. Το αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα είναι τελικό. Αυτό περιλαμβάνει και οποιεσδήποτε επαναμετρήσεις των δελτίων σημείων των κριτών. Οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή γίνεται από τους αρμόδιους φορείς δεν ισχύει για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

2.) Σύνολο Σημείων/ Γύρων (Over/Under): Αν ένας πυγμάχος δεν εκκινήσει έναν γύρο, τότε ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε θεωρείται ότι είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα. Όταν δηλώνεται μισός γύρος, τότε το μέσο του συγκεκριμένου γύρου (1 λεπτό 30 δεύτερα για γύρους 3 λεπτών ή 2 λεπτά 30 δεύτερα για γύρους 5 λεπτών) θα καθορίσει το under ή over.

3.) Νοκ ντάουν/Γύρος με μέτρηση: Μόνο τα νοκ ντάουν που οδηγούν σε "μέτρημα" από τον διαιτητή ή αν ο διαιτητής ξεκινήσει "μέτρημα" ισχύουν γι' αυτό το στοίχημα.

4.) Γύρος σε στοιχήματα γύρου: Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται με βάση τον γύρο που ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Αν ένας πυγμάχος δεν καταφέρει να ξεκινήσει έναν γύρο, τότε ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα που "κερδίζει" γι' αυτό το στοίχημα. Εάν ο αγώνας ολοκληρωθεί με ισοπαλία και δεν υπάρχουν αποδόσεις γι' αυτή την περίπτωση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.