Αγώνες Μοτοσικλετών

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Οι νικητές όλων των στοιχημάτων των δοκιμαστικών θα αποτιμούνται με βάση τους επίσημους χρόνους των δοκιμαστικών.

2.) Head-to-Head (H2H) στοιχήματα:

  • Δοκιμαστικά: αν τουλάχιστον ένας εκ των δύο οδηγών δεν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά του ή δεν ολοκληρώσει το ατομικό δοκιμαστικό του εντός επίσημου χρόνου γύρου τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.
  • Αγώνας: Αν τουλάχιστον ένας εκ των δύο οδηγών δεν εμφανιστεί στην εκκίνηση τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Αν ένας ή και οι δύο οδηγοί δεν λάβουν θέση κατάταξης, τότε ο οδηγός που έχει συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους είναι ο νικητής. Αν και οι δύο οδηγοί δεν λάβουν θέση κατάταξης και έχουν τον ίδιο αριθμό συμπληρωμένων γύρων, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

3.) Θα πάρει μια θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα ο πιλότος X: Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.