Ολυμπιακών - Ειδικά

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Όλα τα στοιχήματα σχετικά με τον αριθμό των μεταλλίων θα διακανονίζονται σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα μεταλλίων στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν από αρμόδιο όργανα μεταγενέστερα δεν θα υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

2.) Μετάλλια ομάδας: Όποια μετάλλια κερδίζονται από μια ομάδα/ κράτος ανά αγώνισμα μετρούν ως ένα μετάλλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της ομάδας.

3.) Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια; Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό χρυσών μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των αργυρών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των χάλκινων μεταλλίων.

4.) Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα αργυρά μετάλλια; Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό αργυρών μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των χρυσών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των χάλκινων μεταλλίων.

5.) Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα χάλκινα μετάλλια; Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό χάλκινων μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των χρυσών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των αργυρών μεταλλίων.