Τοποθέτησα ένα στοίχημα κατά λάθος. Τι πρέπει να κάνω;

Δυστυχώς, για νομικούς λόγους, δεν μας επιτρέπεται η ακύρωση στοιχημάτων μόλις αυτά έχουν τοποθετηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από το σύστημα.