Οι άδειές μας

Sporting Odds Limited, πάροχος της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, έχει άδεια απομακρυσμένης λειτουργίας που εκδόθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία υπό τη διαρκή επίσημη εποπτεία της Επιτροπής Παιγνίων του ΗΒ.

Sporting Odds Limited
Κωδικός εταιρίας: 3655231
Μητρώο εταιριών: Μητρώο εταιριών, Αγγλία και Ουαλία
Καταχωρημένη έδρα: 3rd Floor, 45 Moorfields, London, EC2Y 9AE, United Kingdom

Sporting Odds Limited έχει λάβει άδεια απομακρυσμένης λειτουργίας (αρ. αδείας 1772) που παρέχει δυνατότητα στοιχηματισμού πραγματικών και εικονικών διοργανώσεων και λειτουργία καζίνο.